Tel : (505) 660 50 30 | (555) 373 36 15
E-Posta :
info@vanwebtasarim.com
   
VAN REHBERİ

Van Tarihi, Van Gençlik ve Spor, Van Camileri Van Nufusu, Van Çevre Yapısı, Van Mımarısi Van Eğitim, Van'ın Yöresel Yemekleri, Van Evleri Van Sağlık, Van'ın Halk Oyunları Van Kültür ve Turizm, Van'ın Halk Edebiyatı Van Coğrafya, Yöresel Türküler Van Gelenek ve Görenekleri


Sağlık

SAĞLIK

Temel hedef; birey ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin engellenmesi ve mevcut sağlık düzeyini yükseltmek olan sağlık hizmetlerinin sunumunda iki kategori yer almaktadır.

1-Korucu Sağlık Hizmetleri
2-Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

NÜFUS DURUMU
İlimiz çevre illerden hızlı göç alması ve çarpık kentleşmenin alt yapısız olarak devam etmesi verilmekte olan sağlık hizmetlerini zaman zaman olumsuz olarak etkiliyorsa da bu konuda Sağlık Müdürlüğü’nün yıllardır süren planlı ve özverili çalışmaları sonucu bugüne kadar insan sağlığını tehdit eden önemli bir durumla karşılaşılmamıştır.

DEMOGRAFİK VERİLER
ÖLÇÜT
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Kaba Doğum Hızı(binde)
14.72
16.2
19.89
21.23
24.8
25,91
Doğurganlık Hızı(binde)
62.31
67.47
85.05
88.78
102.85
107,26
Kaba Ölüm Hızı(binde)
1.3
1.97
1.83
1.75
1.74
2,16
Bebek Ölüm Hızı(binde)
23.16
23.94
17.54
15.13
16.01
19,7
Neonatal Ölüm Hızı(binde)
13.76
14.5
11.2
9.61
11.5
13,6
0-4 Yaş Ölüm Oranı
3.04
3.94
3.33
2.88
3.7
4,79
Anne Ölüm Hızı(Yüz bin)
52.47
26.75
21.59
44.79
25.32
46,89

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık hizmetlerinin birinci ve en önemli dalı hiç şüphesiz ki koruyucu sağlık hizmetleridir. Bu hizmetler maliyet olarak ucuz olması yanında sosyal ve ruhsal anlamda büyük öneme haizdir. Aşı ile korunabilir polıo, tetanoz ve benzeri bazı hastalıkların aşıları ucuz olmasına rağmen tedavileri oldukça maliyet gerektirmekte ve sonuçta da % 100 iyileşme gerçekleşmemektedir. Basit bir sağlık eğitimi ile halledilecek olan çevre, su, atık, temizlik eğitiminin verilmemesi durumunda toplumsal bazı hastalıkların meydana gelmesi doğaldır. Bu durumda tedavi maliyetleri de bir hayli yükselmektedir. İzah edilen gerçeklerden hareketle ilimizde koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verilmektedir. Bugün 58 sağlık ocağı, 47 binalı sağlık evi, 2 verem savaş dispanseri, 2 AÇS/AP dispanseri ile koruyucu sağlık hizmetleri verilmektedir.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ VEREN KURUMLAR
-Van Verem Savaş Dispanseri
-Erciş Verem Savaş Dispanseri
-Van AÇSAP Dispanseri
-Erciş AÇSAP Dispanseri
-Sıtma Başkanlığı
-Bölge Halk Sağlığı Laboratuarı
-Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü
-Sağlık Ocakları (58 adet)
-Sağlık Evleri  105 adet(47)faal


YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI
-VAN EĞİTİM ARAŞTIRMA  HASTANESİ
-VAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİ
-VAN DOĞUM VE ÇOCUK EVİ HASTANESİ
-VAN YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
-ERCİŞ DEVLET HASTANESİ
-MURADİYE DEVLET HASTANESİ
-BAŞKALE DEVLET HASTANESİ
-ÇALDIRAN ENTEGRE DEVLET HASTANESİ
-ÖZALP DEVLET HASTANESİ
-BAHÇESARAY ENTEGRE DEVLET HASTANESİ
-ÇATAK ENTEGRE DEVLET HASTANESİ
-GEVAŞ ENTEGRE DEVLET HASTANESİ

HASTANELERİN POLİKLİNİK SAYILARI

 HASTANELER 
2005
2006
2007
2008
 VAN DEV.HAST.          
568.533   
        
637.782   
        
674.511   
        
810.165  
 YÜKSEK İHTİSAS.           
52.319   
         
52.012   
         
60.088   
         
60.066  
 DOĞUMEVİ HAST          
190.373   
        
267.867   
        
414.043   
        
421.827   
 ERCİŞ DEV.HST.          
229.331   
        
288.742   
        
356.444   
        
375.496
 MURADİYE DEV.H.          
103.988   
        
102.814   
        
159.621   
        
172.143 
 BAHÇESARAY ENT.DEV.HAS.             
6.359   
         
32.173   
         
32.249   
         
48.081   
 BAŞKALE DEV.HT.           
64.068   
         
55.583   
        
138.529   
         
100.511   
 ÖZALP DEV.HAST.           
84.857   
        
109.188   
        
135.783   
        
150.734   
 ÇATAK ENT. DEV.HST.           
33.846   
         
38.225   
         
60.104   
         
60.312   
 İPEKYOLU DEV.H.          
337.694   
        
390.169   
        
527.681   
        
451.845  
 GEVAŞ ENT. DEVLET HASTANESİ 
-
-
         
39.190   
         
88.714   
 ÇALDIRAN ENT.DEVLET HASTANESİ 
-
-
-
         
114.739   
 DEVLET HASTANELERİ TOPLAMI       
1.671.378   
     
1.974.555   
     
2.598.243   
     
2.854.633  
Y.Y.ÜNVERSİTESİ          
163.786   
        
164.619   
        
154.274   
        
175.266  
ÖZEL DİVAN HASTANESİ           
24.773   
         
70.974   
        
109.107   
        
218.422   
ÖZEL İSTANBUL HASTANESİ 
-
-
         
75.058   
        
182.391  
ÖZEL GÜVEN HASTANESİ 
-
-
         
40.750   
        
179.028   
ÖZEL MEDİKAL PARK HASTANESİ 
-
-
-
        
162.154   
HASTANELER  TOPLAMI      
1.859.937   
     
2.210.148   
     
2.977.438   
     
3.771.894 
HİZMETLER
SAĞLIK OCAKLARIN POLİKLİNİK VE DİĞER FAALİYETLERİ
2005
2006
2007
2008
POLİKLİNİK SAYISI
526.211
694.882
1.011.809
1.355.152
SAĞLIK KURUMUNA SEVK
69.861
54.889
50.444
36.067
KÜÇÜK CER.MÜDAHELE
8.167
7.200
6.741
13.292
KLASİK OTOPSİ
35
22
170
22
ADLİ RAPOR
6412
4291
4955
5.693
DEFİN RUHSATI
448
251
255
281
UYGULANAN YÖNTEM
AİLE PLANLAMASI ÇALIŞMALARI(YILLARA GÖRE)
2005
2006  
2007  
2008  
15-49 YAŞ EVLİ KADIN SA.         
160.318   
        
163.265   
        
169.029   
        
172.428 
TÜPLİGASYON               
599   
              
801   
              
844   
              
1.071 
ENJEKSİYON            
1.362   
              
928   
           
1.438   
           
8.581   
RİA            
5.876   
           
5.362   
           
5.944   
           
6.149  
HAP            
2.751   
           
2.637   
           
3.204   
         
17.700   
CONDOM            
7.293   
           
7.549   
           
9.655   
         
47.465  
GEBELİK SON.  
 
                
50   
                
52  
GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ MODERN YÖNTEM KULLANAN 15-49 YAŞ EVLİ KADIN SAYISI          
44.632   
         
50.556   
         
53.517   
         
80.966   
ETKİLİ YÖNTEM KULLANIM %              
27,9   
             
31,0   
             
31,7   
             
46.06  
YILLARA GÖRE TAM AŞILI YÜZDESİ
AŞILAR
2005
2006
2007
2008
DBT3
68.3
86.1
94.9
94,9
POLİO 3
68.3
86.1
94.9
94,9
KIZAMIK
79.5
90
93.8
93,8
BCG
73.6
92.2
96.8
96,8
HEPATİT 3
62.7
83
85
85

BULAŞICI HASTALIKLAR İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Aşı hizmetleri bakanlığımızın konu ile ilgili genelgeleri doğrultusunda sistematik olarak uygulanmaktadır.


Van ilinde uygulanmakta olan bağışıklama çalışmaları son yıllarda hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. İlimiz merkez ve ilçe merkezlerinde aşılama çalışmaları rutin olarak yürütülmekte, coğrafi ve iklim şartlarının ulaşımı güçleştirdiği aylarda dahi aşılama çalışmaları büyük özverilerle devam ettirilmektedir. Önceki yıllarda % 60-70 dolaylarında olan bağışıklama düzeyimiz 2006 -2007-2008 yıllarında % 95 seviyesine ulaşmıştır.


İldeki aşılama oranına ulaşılmadaki en büyük etken, bağışıklama hizmetlerinin ulusal politika haline getirilerek devamlı gündemde tutulmasının yanı sıra, bu çalışma ve uygulamaları yapan personelin eğitiminde yapılan hizmet içi eğitimlerle istenen düzeye ulaşılmasıdır. Soğuk zincir araç ve gereçlerinin takviyesi ve aşıların soğuk zincir kurallarına uygun olarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılması, ilgili personelin zaman zaman yapılan hizmet içi eğitimlerle bilgilerinin yenilenmesi neticesinde aşı ile korunabilir hastalıklardan; kızamık, polıo, boğmaca, tetanoz, difteri vakalarında büyük bir düşüş yaşanmıştır. İlimizde yürütülmekte olan etkili aşılama hizmetleri sayesinde son yıllarda olduğu gibi 2007-2008 yıllarında kızamık ve polio hiç görülmemiştir.Diğer aşıyla korunabilir hastalık vakalarına da çok seyrek rastlanılmıştır.


İlde eradikasyon çalışmalarının istenen düzeylere getirilmesi ile birlikte son 3 yılda % 70’lerdan alınıp % 95’lere getirilen aşılama oranının % 100’lere çıkarılması nihai hedef olarak kabul edilmiştir.

ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ FAALİYETLER
İlde su sanitasyon çalışmalarına yönelik çalışmalar etkin bir şekilde; Merkez ilçe’de Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü, ilçeler, kasabalar ve köylerde sağlık ocağı elemanlarınca yürütülmektedir.


İlimizde yapılan faaliyetler; halk sağlığını ilgilendiren,insan tüketimi amaçlı,doğal minerallı ve kaynak suları konularında, su sanitasyon, hava, halk sağlığı, mesken ve atıklarla ilgili faaliyetlerde eğitim ve denetim çalışmaları yapılmaktadır. Çevre sağlığı şubesi olarak 2008 yılında  1669 bakteriyolojik, 167 adet kimyasal muayene gerçekleştirilmiştir.

YEŞİL KART FAALİYETLERİ
1992 yılında uygulama alanına giren Yeşil Kart tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de büyük bir önem ve hassasiyetle yürütülmektedir. Ekonomik yönden büyük sıkıntıların olduğu, on binlerce göçün yaşandığı ilimizde, bugüne kadar sağlık alanında vatandaşların maddi sorunları Yeşil Kart uygulaması ile aşılmıştır.KAYNAK:VAN VALİLİĞİ RESMİ SİTESİ


 

Kampanyalarımız

Süper Sistem web tasarım 349 TL
 
Ekonomik
 
Süper Sistem Tanıtım Sitesileri
  Çok özel bir fiyatla full dinamik bir Tanıtım sistemine ve İnternette profilinizi en iyi derecete sunacak bir sistem sahip olursunuz.
  740 TL
  349 TL
 
detay  
 
Profesyonel
 
Hizmet Sektörü İçin Web Siteleri
 
Bu paketle artık profesyonelin bir üst çizgisine çıkarsınız "Özel" bir web sitesine sahip olursunuz. Duyuru panel,admin paneli.
  999 TL
  499 TL
 
detay  
 
360° Sanal Tur Pakekti
 
Süper Sistem 360° Gezinti Sitesi
 
360 Derece Panoramik Sanal Tur hizmetleri Sahne bedeli üzerinden fiyatlandırılmaktadır.
(örneğin, Oturma odası, Salon, yatak odası, mutfak vb.)
  100 TL
  (1 Sahne) 49 TL
 
 
Ultra Profesyonel
 
Ürün ve Modül Odaklı Web Sitesi
 
Bu pakette ihtiyaç duyacağınız birçok modül ve seçenek vardır. Modül revizyon paketi, videoyla ilgili seçenekler bu paket içinde öze...
  1,499 TL
  999 TL
 
detay  

Fiyatlarımızda KDV Dahil DEĞİLDİR.

Tasarim Hizmetleri

Arama Motoru Hizmetleri

Grafik Hizmetleri

Web tasarim bilgileri

Kurumsal

Van Web Tasarım
© Copyright 2006-2010
Her Hakkı Saklıdır.
| Haber Medya Gazete