Tel : (505) 660 50 30 | (555) 373 36 15
E-Posta :
info@vanwebtasarim.com
   
VAN REHBERİ

Van Tarihi, Van Gençlik ve Spor, Van Camileri Van Nufusu, Van Çevre Yapısı, Van Mımarısi Van Eğitim, Van'ın Yöresel Yemekleri, Van Evleri Van Sağlık, Van'ın Halk Oyunları Van Kültür ve Turizm, Van'ın Halk Edebiyatı Van Coğrafya, Yöresel Türküler Van Gelenek ve Görenekleri


NUFÜS VE SOSYAL YAPI

NÜFUS

Van ve Van Gölü çevresinde ele geçirilen tarihi ve arkeolojik bulgular, bölgenin Anadolu'nun en eski uygarlık merkezlerinden biri olduğunu, dolayısıyla da o günün şartlarında nispeten yoğun nüfuslu yöreler arasında sayılabileceğini göstermektedir. Bölgede yer alan çok sayıda tarihi kalıntılar, yerleşme ve nüfus yoğunluğu hakkında bir dereceye kadar fikir verse de, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine gelinceye kadar geçen süre içindeki nüfus gelişimi hakkında yeteri kadar sağlıklı bilgiye sahip değiliz.

Bilinen en eski uygarlıklarından olan Urartular dışında Van Gölü ve çevresi güçlü bir siyasi organizasyona merkez olmamıştır. Bölge, Urartu egemenliğinden çıktıktan sonra çesitli devletlerin sınır bölgesinde sık sık el değiştirmiştir. Bu nedenle çeşitli savaş ve istilalar dolayısıyla nüfusta zaman zaman azalmalar meydana gelmiştir.

Van Gölü çevresinin 19. yüzyıl öncesindeki nüfusu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Osmanlı Salnamelerine dayanılarak elde edilen verilere göre 19. yüzyılın son yıllarında Van Merkez Sancağı ve Hakkari Sancağından oluşan, bugünkü Bitlis, Muş, Ağrı ve Hakkari illerinin de bağlı bulunduğu Van vilayetinin nüfusu 430.000 idi. Osmanlı Salnamelerine dayanılarak yapılan araştırmalara göre 1889'da Van'ın merkez nüfusunun 35000, Gevaş'ın 13164, Adilcevaz'ın 12697, Erciş'in 14774 ve Muradiye'nin nüfusunun ise 13382 olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan başka Van'ın nüfusu hakkında Osmanlı döneminde bazı bilgiler elde edilmiş olsa da, bunların tahminden öte bilimsel bir değeri yoktur. Bu nedenle bu rakamlara dayanılarak zamanın nüfusu ve özellikleri hakkında bir takım değerlendirmeler yapmak sağlıklı olmayacaktır. Bu yüzden Van Gölü çevresinde, özellikle Van'ın nüfusunun zaman içindeki seyrinin ortaya konmasının Cumhuriyet Devrinde düzenli periyodlarla yapılan nüfus sayımlarının sonuçları ışığında yapılması daha anlamlı ve gerçekçi olacaktır.

Yüksek ve anzali bir arazi yapısına sahip olan Van Gölü çevresinde yerleşme ve nüfus, genellikle daha ılıman iklim koşulları ve nispeten verimli tarım topraklarının bulunduğu alanlarla kıyı ovaları üzerinde toplanmıştır. Söz konusu kıyı ovaları üzerindeki önemli yerleşmelerin nüfusları aşağıda verilmiştir.
   

Tablo : Van Gölü Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Yıllara Göre Nüfusları

VAN
ERCİŞ
MURADİYE
GEVAŞ
GÜRPINAR
EDREMİT
1935
9562
4669
710
1750
559
792
1940
11785
5841
1960
2015
570
824
1945
14266
6054
1548
2258
812
911
1950
15664
7048
1197
2442
865
911
1955
17254
9181
1450
2855
805
954
1960
22045
9927
1864
5580
1006
1062
1965
51451
14072
2518
4019
1004
1401
1970
46751
19552
4015
4944
1957
2595
1975
65665
22551
6654
6555
2057
2276
1980
92801
27582
10521
7410
2866
2569
1985
110655
56582
12085
8607
5556
5557
1990
155623
40481
11167
9994
3994
4790
2000
284464
70881
19702
10988
6211
6481

* Belirtilen nüfuslar şehir merkez nüfusları olup, köy nüfusları dahil değildir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında (20 Mayıs 1915) Van'ın Ruslar tarafından işgal edilmesiyle nüfusun büyük bir kısmı Van'ı terk ederek Anadolu'nun daha güvenli bölgelerine göç etmiştir. Rus ve Ermeni işgaliyle şehir, gerek şekil, gerek nüfus ve gerekse fonksiyon yönünden büyük değişikliklere uğramıştır. Çok sayıda binanın tahrip edilmesi sonucu şehir küçülmüş, önceleri Türk ahalinin göç etmesi, daha sonra ise Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesi ile şehrin nüfusu o kadar azalmıştır ki 1889'da 35000 olan nüfus bu dönemde 7000'e kadar düşmüştür.


1927-55 arasındaki hızlı nüfus artışı büyük ölçüde 1933 yılında yapılan bir idari düzenleme ile Hakkari'nin ilçe yapılarak Van'a bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum uzun sürmemiş, 1936 yılında çıkarılan bir yasa ile Hakkari yeniden il yapılmıştır. Aynı yıl yürürlüğe giren bir başka yasa ile de Bitlis il olmuş ve Van'ın Ahlat ilçesi Bitlis'e bağlanmıştır.


İl nüfusunda anormal artış ve düşüşlere yol açan bu arızi durum dikkate alındığında;
1927-97 yılları arasında Van nüfusunun, 1935-40 yılları arası hariç, daima ülke ortalamasının üzerinde arttığı görülür. 1960-65 yılları arasında %46.9 a ulaşan yıllık nüfus artış hızıyla Van'da bir nüfus patlaması gerçekleşmiştir. Takip eden yıllarda yıllık artış hızında bir miktar düşüş kaydedilmişse de bu hız ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşmiş ve bugünkü nüfusa ulaşılmıştır. 2008 yılına gelindiğinde Van şehrine ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgiler doğrultusunda aşağıdaki gibidir.

Tablo : 2008 Yılı Van ili Şehir ve Köy Nüfusu (TUİK İstatistikleri) 

BELEDİYELERDEKİ NÜFUS (2008)

İlçe
Belediye
Toplam
Erkek
Kadın
         
Merkez Van Belediyesi
331.986
167.502
164.484
  Bostaniçi Belediyesi
17.917
9.188
8.729
  Erçek Belediyesi
3.452
1.762
1.690
   


Bahçesaray Bahçesaray Belediyesi
3.622
1.830
1.792
   


Başkale Başkale Belediyesi
15.910
8.953
6.957
   


Çaldıran Çaldıran Belediyesi
16.172
8.539
7.633
   


Çatak Çatak Belediyesi
6.402
3.462
2.940
   


Edremit Edremit Belediyesi
12.247
6.119
6.128
  Çiçekli Belediyesi
4.673
2.361
2.312
   


Erciş Erciş Belediyesi
77.464
40.415
37.049
  Çelebibağı Belediyesi
12.693
6.666
6.027
  Kocapınar Belediyesi
4.692
2.431
2.261
   


Gevaş Gevaş Belediyesi
11.042
5.484
5.558
  Uysal Belediyesi
2.800
1.364
1.436
   


Gürpınar Gürpınar Belediyesi
9.290
5.225
4.065
   


Muradiye Muradiye Belediyesi
13.816
6.981
6.835
  Ünseli Belediyesi
3.856
1.932
1.924
   


Özalp Özalp Belediyesi
9.402
4.794
4.608
  Sağmalı Belediyesi
5.679
2.955
2.724
   


Saray Saray Belediyesi
4.325
2.520
1.805

 

 

Van'da Nüfusa Kayıtlı Olunan İle Göre Nüfus (Kişilerin Nüfus Kütüğünde Kayıtlı Oldukları Yere Göre Van Nüfusu) 2008

Van Nüfusuna Kayıtlı Olup Başka Yerlerde İkamet Eden Nüfus (Nüfus Kaydı Van'da Olduğu Halde Başka İllerde İkamet Eden Nüfusun İkamet Ettikleri illere Göre Dağılımı) 2008
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Van'da İkamet Eden Kişi Sayısı
Oran

İkamet Edilen İl
Van Nüfusuna Kayıtlı Kişi Sayısı
Oran
Toplam
979.671
100,00
  Toplam
1.163.941
100,00
 

   

Van
871.854
88,99
  Van
871.854
74,91
Hakkari
22.991
2,35
  İstanbul
107.645
9,25
Bitlis
12.672
1,29
  İzmir
20.185
1,73
Ağrı
10.690
1,09
  Adana
16.281
1,40
Şanlıurfa
10.035
1,02
  Mersin
15.914
1,37
Şırnak
9.096
0,93
  Antalya
12.537
1,08
Siirt
5.492
0,56
  Ankara
11.040
0,95
Muş
3.682
0,38
  Bursa
10.608
0,91
Diyarbakır
1.580
0,16
  Kocaeli
10.342
0,89
Erzurum
1.316
0,13
  Gaziantep
8.590
0,74
Trabzon
1.306
0,13
  Konya
8.166
0,70
Malatya
1.222
0,12
  Tekirdağ
7.008
0,60
Konya
1.214
0,12
  Muğla
5.231
0,45
Elazığ
1.034
0,11
  Aydın
5.130
0,44
Mersin
950
0,10
  Şırnak
4.724
0,41
Adana
898
0,09
  Batman
3.178
0,27
Tunceli
871
0,09
  Ağrı
2.997
0,26
Hatay
856
0,09
  Sakarya
2.965
0,25
Mardin
843
0,09
  Balıkesir
2.894
0,25
Ankara
837
0,09
  Manisa
2.782
0,24
Batman
831
0,08
  Denizli
2.779
0,24
Balıkesir
656
0,07
  Bitlis
2.395
0,21
Gaziantep
632
0,06
  Hakkari
2.264
0,19
Çorum
631
0,06
  Bilecik
2.127
0,18
Yozgat
617
0,06
  Çanakkale
1.708
0,15
Samsun
603
0,06
  Diyarbakır
1.666
0,14
Kayseri
597
0,06
  Hatay
1.475
0,13
Kahramanmaraş
589
0,06
  Kırıkkale
1.328
0,11
Sivas
586
0,06
  Eskişehir
1.110
0,10
Iğdır
565
0,06
  Edirne
924
0,08
Osmaniye
552
0,06
  Kırklareli
889
0,08
Adıyaman
526
0,05
  Kütahya
853
0,07
Afyonkarahisar
518
0,05
  Yalova
767
0,07
Kars
508
0,05
  Kayseri
711
0,06
Eskişehir
505
0,05
  Malatya
691
0,06
Tokat
499
0,05
  Muş
658
0,06
Manisa
498
0,05
  Erzurum
651
0,06
Ordu
489
0,05
  Uşak
521
0,04
Kırşehir
486
0,05
  Trabzon
491
0,04
İzmir
482
0,05
  Bolu
472
0,04
Bingöl
451
0,05
  Şanlıurfa
468
0,04
Kırıkkale
447
0,05
  Iğdır
461
0,04
Aydın
391
0,04
  Elazığ
452
0,04
Artvin
371
0,04
  Siirt
443
0,04
Amasya
370
0,04
  Isparta
424
0,04
Denizli
367
0,04
  Afyonkarahisar
423
0,04
Niğde
334
0,03
  Rize
414
0,04
İstanbul
324
0,03
  Burdur
405
0,03
Antalya
291
0,03
  Erzincan
392
0,03
Isparta
272
0,03
  Zonguldak
355
0,03
Nevşehir
269
0,03
  Kars
354
0,03
Çankırı
267
0,03
  Amasya
308
0,03
Giresun
257
0,03
  Bingöl
291
0,03
Bursa
254
0,03
  Tokat
291
0,03
Uşak
251
0,03
  Sivas
278
0,02
Erzincan
234
0,02
  Düzce
272
0,02
Kastamonu
221
0,02
  Kahramanmaraş
258
0,02
Kütahya
216
0,02
  Osmaniye
249
0,02
Muğla
207
0,02
  Karaman
248
0,02
Sakarya
207
0,02
  Mardin
240
0,02
Burdur
204
0,02
  Samsun
216
0,02
Ardahan
195
0,02
  Adıyaman
210
0,02
Aksaray
190
0,02
  Kastamonu
188
0,02
Rize
171
0,02
  Yozgat
165
0,01
Zonguldak
169
0,02
  Niğde
157
0,01
Çanakkale
162
0,02
  Artvin
156
0,01
Karaman
145
0,01
  Çorum
140
0,01
Kilis
134
0,01
  Nevşehir
139
0,01
Karabük
129
0,01
  Kırşehir
125
0,01
Gümüşhane
123
0,01
  Karabük
125
0,01
Tekirdağ
120
0,01
  Giresun
122
0,01
Edirne
111
0,01
  Tunceli
103
0,01
Bolu
103
0,01
  Çankırı
99
0,01
Kırklareli
98
0,01
  Ordu
89
0,01
Sinop
93
0,01
  Kilis
81
0,01
Kocaeli
89
0,01
  Aksaray
79
0,01
Bilecik
82
0,01
  Gümüşhane
52
0,00
Düzce
82
0,01
  Bartın
47
0,00
Bayburt
79
0,01
  Sinop
37
0,00
Bartın
70
0,01
  Ardahan
24
0,00
Yalova
21
0,00
  Bayburt
10
0,00KAYNAK:VAN VALİLİĞİ RESMİ SİTESİ

 

Kampanyalarımız

Süper Sistem web tasarım 349 TL
 
Ekonomik
 
Süper Sistem Tanıtım Sitesileri
  Çok özel bir fiyatla full dinamik bir Tanıtım sistemine ve İnternette profilinizi en iyi derecete sunacak bir sistem sahip olursunuz.
  740 TL
  349 TL
 
detay  
 
Profesyonel
 
Hizmet Sektörü İçin Web Siteleri
 
Bu paketle artık profesyonelin bir üst çizgisine çıkarsınız "Özel" bir web sitesine sahip olursunuz. Duyuru panel,admin paneli.
  999 TL
  499 TL
 
detay  
 
360° Sanal Tur Pakekti
 
Süper Sistem 360° Gezinti Sitesi
 
360 Derece Panoramik Sanal Tur hizmetleri Sahne bedeli üzerinden fiyatlandırılmaktadır.
(örneğin, Oturma odası, Salon, yatak odası, mutfak vb.)
  100 TL
  (1 Sahne) 49 TL
 
 
Ultra Profesyonel
 
Ürün ve Modül Odaklı Web Sitesi
 
Bu pakette ihtiyaç duyacağınız birçok modül ve seçenek vardır. Modül revizyon paketi, videoyla ilgili seçenekler bu paket içinde öze...
  1,499 TL
  999 TL
 
detay  

Fiyatlarımızda KDV Dahil DEĞİLDİR.

Tasarim Hizmetleri

Arama Motoru Hizmetleri

Grafik Hizmetleri

Web tasarim bilgileri

Kurumsal

Van Web Tasarım
© Copyright 2006-2010
Her Hakkı Saklıdır.
| Haber Medya Gazete