Tel : (505) 660 50 30 | (555) 373 36 15
E-Posta :
info@vanwebtasarim.com
   
Türk Ticaret Kanuna Tam Uygun, Yönetilebilir & Geliştirilebilir Site

Bu Kanuna Uygun Web Sitesinin tüm özelliklerine sahip bir yazılım , herkesin kolayca yönetebileceği, ÖZEL tasarımlı, çok uygun fiyata satın alabileceği, hızlıca oluşturabileceği, tasarımı değişebilen, Her Sektörün kullanabileceği bir yazılım.
Olmayan yada Var olan web sitelerinizi, Türk Ticaret Kanunu Madde 1524 Uygun Şekle getiriyoruz.

 • ŞİRKETİNİZE ÖZEL TASARIM
  • Logonuz ve şirketin kurumsal renklerine uygun
  • Sektöre özel
 • ALTYAPI HİZMETLERİ
  • 5 Adet E-posta
  • 250 MB Barındırma Alanı
  • 20 GB Trafik
  • Firewall / Güvenlik Duvarı Hizmeti
 • İÇERİK YÖNETİM VE GÜNCELLEME SİSTEMİ
 • SINIRSIZ SAYFA EKLEME - GÜNCELLEME SİSTEMİ 
  • ŞİRKET BİLGİLERİ
  • YÖNETİM KURULU
  • YÖNETİM KURULU KARARLARI
  • BİLANÇOLAR
  • ŞİRKET HABERLERİ
  • İLETİŞİM
  • VE şirketinizin ihtiyacı olacak ya da kanunun öngördüğü her türlü bilgiyi saniyeler içinde web sitenize aktarabileceğiniz kolay bir sınırsız sayfa, link, menü, resim ve haber ekleme sistemi
 • HABER MODÜLÜ
  • Sınırsız haber giriş ve güncelleme sistemi
 • İLAN MODÜLÜ
  • Sınırsız ilan giriş ve güncelleme sistemi
 • DUYURU MODÜLÜ
  • Sınırsız haber giriş ve güncelleme sistemi
 • EK SİSTEMİLER
 • TASARIM YÖNETİMİ VE GENEL İÇERİK
 • MENÜ YÖNETİMİ
 • ÖNERİ / ŞİKAYET SİSTEMİ
 • EĞİTİM / DESTEK

Yazılım için belirlenen tarz üzerinden tercih edilen renkler, flash, bannerlarla içeriğinizi hazırlayıp teslim ediyoruz.

Bu Kanuna Uygun Web Sitesinin tüm özelliklerine sahip bir yazılım , herkesin kolayca yönetebileceği, ÖZEL tasarımlı, çok uygun fiyata satın alabileceği, hızlıca oluşturabileceği, tasarımı değişebilen, Her Sektörün kullanabileceği bir yazılım. 

Küçük Şahıs İşletmeler için Paket 1=349+Kdv
Orta Boy işletmeler için Paket2=599 TL + Kdv
Büyük Boy işletmeker için Paket 3=749+Kdv
Ultra işletmeler için Paket 4=1199+Kdv

LÜTFEN OKUYUN


Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Esas No : (1/1138)
Karar No : 123
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI
MADDE 1524 -
1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü aşağıdaki içerikle sınırlı olmamak üzere;
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların;
b) Pay sahipleri ve ortaklar açısından önem taşıyan açıklamaların;
c) Yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantıları hazırlıklarının;
d) Anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilerin;
e) Pay sahiplerine veya ortaklara sunulması gereken belgelerin;
f) Genel kurullara ait olanlar dahil her türlü çağrıların;
g) Oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasının;
h) Bilgi almaya yönelik soruların, bunlara verilen cevapların, benzeri işlemlerin, bu Kanunda ve diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü hususların;
ı) Finansal tabloların, bunların dipnotlarının ve eklerinin;
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklamasının;
j) Denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçisinin raporlarının;
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevaplarının ve bildirimlerinin yayımlanmasına özgülenir. Bu hükümdeki yükümlülüklere uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tablolar ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.
2) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukuki; iradeler olduğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
3) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde "yönlendirilmiş mesaj" ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.
4) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır.
5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.
Kaynak: http://www.kgm.adalet.gov.tr/tbmmgk/ttk.pdf
Sayın Yetkili web siteniz varsa web sitenizdeki düzenlemelerinizin yapılmasını; web siteniz yoksa acilen web sitenizin yapılmasını bilgilerinize sunar, bu konu ile ilgili profesyonel kadromuzla sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

 

TÜRK TİCARET KANUNUNA UYGUN WEB SİTESİ ÖZELLİKLERİ

Web Sayfanız Yasalara Uygun mu?

1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü aşağıdaki içerikle sınırlı olmamak üzere yayınlayıp yönetmek zorundadır;
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların;
b) Pay sahipleri ve ortaklar açısından önem taşıyan açıklamaların;
c) Yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantıları hazırlıklarının;
d) Anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilerin;
e) Pay sahiplerine veya ortaklara sunulması gereken belgelerin;
f) Genel kurullara ait olanlar dahil her türlü çağrıların;
g) Oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasının;
h) Bilgi almaya yönelik soruların, bunlara verilen cevapların, benzeri işlemlerin, bu Kanunda ve diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü hususların;
ı) Finansal tabloların, bunların dipnotlarının ve eklerinin;
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklamasının;
j) Denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçisinin raporlarının;
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevaplarının ve bildirimlerinin
yayımlanmasına özgülenir. Bu hükümdeki yükümlülüklere uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tablolar ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.
2) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukuki iradeler olduğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
3) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde "yönlendirilmiş mesaj" ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.
4) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi halde konulmamış sayılır.
5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.
Van Web Tasarım'in sunduğu tüm web siteleri Türk Ticaret Kanununun istemiş olduğu maddelere uygundur ve yönetim panellidir.
Var olan web sitelerinizi, Türk Ticaret Kanunu Madde 1524 Uygun Şekle getiriyoruz.

 

 

Kampanyalarımız

Süper Sistem web tasarım 349 TL
 
Ekonomik
 
Süper Sistem Tanıtım Sitesileri
  Çok özel bir fiyatla full dinamik bir Tanıtım sistemine ve İnternette profilinizi en iyi derecete sunacak bir sistem sahip olursunuz.
  740 TL
  349 TL
 
detay  
 
Profesyonel
 
Hizmet Sektörü İçin Web Siteleri
 
Bu paketle artık profesyonelin bir üst çizgisine çıkarsınız "Özel" bir web sitesine sahip olursunuz. Duyuru panel,admin paneli.
  999 TL
  499 TL
 
detay  
 
360° Sanal Tur Pakekti
 
Süper Sistem 360° Gezinti Sitesi
 
360 Derece Panoramik Sanal Tur hizmetleri Sahne bedeli üzerinden fiyatlandırılmaktadır.
(örneğin, Oturma odası, Salon, yatak odası, mutfak vb.)
  100 TL
  (1 Sahne) 49 TL
 
 
Ultra Profesyonel
 
Ürün ve Modül Odaklı Web Sitesi
 
Bu pakette ihtiyaç duyacağınız birçok modül ve seçenek vardır. Modül revizyon paketi, videoyla ilgili seçenekler bu paket içinde öze...
  1,499 TL
  999 TL
 
detay  

Fiyatlarımızda KDV Dahil DEĞİLDİR.

Tasarim Hizmetleri

Arama Motoru Hizmetleri

Grafik Hizmetleri

Web tasarim bilgileri

Kurumsal

Van Web Tasarım
© Copyright 2006-2010
Her Hakkı Saklıdır.
| Haber Medya Gazete